Coaching

Forskellen mellem terapi og coaching? 
 
Terapi - mellem nuét og fortiden
Når du går i et terapiforløb arbejder du i spændsfeltet mellem nutid (nuét) og fortiden. Typisk et længerevarende forløb, hvor du ønsker at finde årsagen til et givet problem og dermed mulighed for at finde nye veje (løsningen) på problemet. Gennem terapien får du nye opmærskomheder og viden om dine mønstre og adfærd og når du ændre på det, der lå til grund for dit problem, vil du få nye kompetencer og et stærkere fundament for din livsudfoldelse. Terapi er altså mere end at forholde sig til symtomet. Det er på mange måder en fremtidssikring, så du bliver i stand til at tage ansvar for dit eget liv og handle i overensstemmelse med dine ønsker og behov.
 
Coaching - mellem nuét og fremtiden
Når du er i et coaching forløb er fokus  hovedsageligt nuét og fremtiden. Vi er ikke optaget af de årsager eller grunde, der kan være til, at du endnu ikke har nået dine mål, løst dilemmaet, fået afklaret og/eller struktureret et givet problem eller konflikt. I coaching sessioner er vi løsningsorienteret med fokus på, hvad det er du vil opnå (mål), hvilke muligheder og alternativer der er, dine ressourcer, vender problemstillingen på hovedet,
Det handler om hvad du vælger til – og fra, hvad du vil opnå og på at få udarbejdet en plan og strategi for, hvordan du vil nå dit mål. Altså 3 vigtige spørgsmål:

  1. Hvad vil du?
  2. Hvordan vil du det?
  3. Hvornår vil vil du det?