Gordons Test

GPP-I – The Gordon Personal Profile-Inventory
Leonard V. Gordon

Personlighedstest med et bredt anvendelsesområde
GPP-I er en velunderbygget og velrenommeret amerikansk test, der gennem årene har været genstand for omfattende undersøgelser. Den anses for at være et meget pålideligt og troværdigt instrument. Testen retter sig primært mod områder inden for erhvervslivet, men kan også bruges i kliniske sammenhænge. GPP-I er velegnet, hvis man har behov for en hurtig og sikker vurdering af centrale generiske personlighedstræk.
GPP-I er opbygget i forced-choice formatet. Testen måler personligheden på følgende otte dimensioner: selvsikkerhed, ansvarlighed, emotionel stabilitet, selskabelighed, forsigtighed, kreativ tænkning, personlige relationer og energi.
Det tager 20-25 minutter at gennemføre testen samt 10 minutter at score den. GPP-I administreres og scores over internettet.