Psykoterapi

Psykoterapi kan være til gavn for dig der er i krise eller ønsker hjælp til personlig udvikling. Vores tilgang er, at psykoterapi både er for mennesker med store problemer eller kriser, og for dig der er nysgerrig på dig selv og dine relationer til din omverden. Mange mennesker bruger energi og mindre formuer på at vedligeholde bilen, huset, tænder, computer og på wellness aktiviteter, mens vores hjerne og hjerte ikke altid får samme opmærksomhed. 
Er du vant til at klare dig selv, så kan det være en overvindelse at søge professionel støtte og hjælp. Der kan være mange årsager til at starte i terapi. F.eks. p.g.a. en skilsmisse, fyring, økonomisk krise, dødsfald, utroskab, afhængighed, alvorlig sygdom, ludomani, eller du har mistet en vigtig person i dit liv. Du kan føle, at du er gået i stå eller sidder fast i livet, og måske lider du af angst, søvnløshed, fobier, tristhed, isolationstendens, manglende glæde og følelsen af tilfredshed, spiseproblemer eller mistet lysten til sex. Du kan også opleve konflikter på dit arbejde eller der kan være gået knuder i parforholdet - måske havner man gang på gang i de samme konflikter.
Efter første samtale tager vi i fællesskab stilling til det videre forløb. Som udgangspunkt vil et forløb vare minimum 5 gange.

Vi opbevarer korte beskrivelser fra vores terapitimer. De kan ikke identificeres ved navn og bliver opbevaret sikkert.
Vi følger Dansk Psykoterapeutforeninges etikregler.