Selvværd

Selvværd er din anerkendelse af din egen værdi - din oplevelse af have værdi præcis som den person,
du er.
Lavt selvværd grundlægges ofte i den tidlige barndom, hvor du af den ene eller anden grund ikke blev set,
mødt og holdt om hverken fysisk og psykisk.
Betingelsesløs kærlighed giver dig højt selvværd
Kærlighed fra omsorgspersoner på betingelse af at du var sød, stille, levede op til deres forventninger osv.
giver ofte lavt selvværd.
I terapien er der fokus på dig, og det der gør dig til det menneske du er. Vi støtter dig i at åbne op ind til det
mest værdifulde i dig og til at opleve dine potentialer og kompetencer.