Stress

Stress bliver desværre mere og mere udbredt i dag, da mange virksomheder er pressede og der spares på personale, som efterfølgende medvirker til øget arbejdsbyrde hos den enkelte medarbejder.  Vi lever generelt i et samfund i dag, hvor det arbejdsmæssige og private skal hænge sammen.
Stress forefindes på mange forskellige niveauer:

  • Nogen kan have en stresset hverdag med for mange arbejdsopgaver, som de har svært ved at finde hoved og hale i.
  • Andre kan være ved at gå ned med stress og der ses allerede tydelige tegn på, at medarbejderen er ved at blive syg af stress.
  • Til sidst findes der de medarbejdere, som er blevet syge af stress og er tæt på at være uarbejdsdygtige, eller skal sygemeldes i en kortere eller længere periode.

Vi hjælper medarbejderen med at håndtere den stressede hverdag og rådgiver i, hvordan man kan prioritere sine opgaver, eller hvordan man får sagt til eller fra overfor det arbejdspres der eventuelt kunne foreligge.
 
Vi informerer medarbejderen om de typiske stress symptomer der er, før det udvikler sig og kan ved hjælp af rådgivning og samtale hjælpe med at håndtere problemet. Erfaringen er, at stress skal tages meget seriøst, før det udvikler sig og jeg tror på, at hvis man tager fat i problemet i en tidlig fase, kan dette undgås.