Stress

STRESS

Stress kan anskues fra forskellige vinkler, det kan anskues fra den arbejdsrelaterede vinkel og fra den mere
personlige vinkel.

Hvis man anskuer stress fra den mere personlige vinkel kan den opstå, hvis du har været udsat for
traumatiske oplevelser enten som barn eller som voksen – det kan være fysisk eller psykisk vold, stor
sorg, seksuelle overgreb eller andre ting. Hvis din krop bruger megen energi på at holde de traumatiske
oplevelser på afstand, er der begrænset energi tilbage, og det kan føles uoverskueligt for dig at passe dit
job og i det hele taget være sammen med andre. I terapien vil der både være mulighed for at bearbejde
dine oplevelser og for at kigge på nye muligheder for at tage ansvar for dig selv og træffe de valg, der bedst
for dig.

Stress opstår oftest, hvis du har svært ved at sige fra og svært ved at tilgodese dine egne behov.